договір оферти

Даний договір, є публічною офертою (ст 633,641 і гл 63 ЦК України). Даний договір містить всі існуючі умови з організації купівлі-продажу через інтернет, між особою яка вчиняє покупку (що має назву далі “покупцем”) і інтернет магазином ” www.modakilim.com.ua ” (що має назву далі “продавцем”) Подальше умови публічного договору оферти однакові без винятку для всіх відвідувачів інтернет-магазину www.modakilim.com.ua , незалежно від статусу (фізичні особи та юридичні особи), які мають намір, бажання і можливості придбати товари, що пропонуються.

При повній згоді з даним Договором , приймаючи умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісний замовлення і за невиконання умов даного Договору, користувач виробляє акцепт оферти, стає Покупцем. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами даного Договору – вважається, що ви в повній мірі ознайомлені з умовами даного Договору і правилами сайту.

 • 1. Загальні положення.

1.1. Цей Договір публічної оферти застосовується щодо будь-якого пропонуємо товарів   і визна ляє особливості купівлі-продажу на сайті інтернет-магазину www.modakilim.com.ua

 • . Терміни та визначення.

.1. Перелік термінів і визначень.

.1.1. «Товар» – перелік найменувань асортименту, представлений в Інтернет-магазині, який формує об’єкт угоди сторін, обираний Покупцем в Інтернет-магазині.

.1.2. «Каталог» – інформація про товари, розміщена в Інтернет-магазині.

.1.3. «Замовлення» – свідоме рішення Покупця придбати товар, оформлене і реалізоване в Інтернет-магазині шляхом приміщення обраних позицій Товару в Корзину.

.1.4. «Інтернет-магазин» – сайт Продавця, призначений для укладення цих договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару, що містяться в каталозі і представленим на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційний спосіб продажу товару.

.1.5. «Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, яке відвідало сайт www.modakilim.com.ua , що має намір придбати той чи інший Товар, та оплатити отримання такого Товару.

2.1.6. Акцепт оферти – придбання товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на сторінці товару інтернет-магазину www.modakilim.com.ua  і згоду з умовами оплати і доставки товару.

.2. Всі терміни та визначення описані в цьому Договорі, трактуються виходячи з їх сутності та змісту цього Договору.

 • . Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Покупець, який скористався послугами Інтернет-магазину www.modakilim.com.ua , розглядається як особа, яка вступила з Продавцем в договірні відносини.

 • 4. Момент укладання Д обмови.

4.1. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту оферти.

4. 2. Факт придбання Товару є беззаперечним доказом прийняття Покупцем умов даного Договору.

 • . Права та обов’язки сторін

.1. Покупець має право:

.1.1. Добровільно вибирати Товари пропоновані Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.

.1.2. Отримувати інформацію про властивості Товарів пропонованих Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.

.1.3. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

.2. Покупець зобов’язаний:

.2.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору, асортиментом Товару і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на всіх сторінках Інтернет-магазину.

5.2.2. Дотримуватися умов цього Договору і окремо викладені Правила сайту;

.2.3. Самостійно оформляти Замовлення в Інтернет-магазині за допомогою передбачених для цього елементів інтерфейсу.

.2.4. Своєчасно і в повній мірі сплатити і забрати Товар на умовах цього Договору.

5.2.5. Своєчасно і в повній мірі сплатити послуги Доставки на умовах цього Договору.

.2.6. Надавати своєчасну і правдиву інформацію, яка може знадобитися при здійсненні Замовлення і яка однозначно ідентифікує його як Покупця.

.3. Продавець має право:

5.3 .1 Змінювати умови цього Договору і правила сайту, асортимент Товарів, ціни на Товари і послуги, в односторонньому порядку, поміщаючи їх на відповідні сторінки сайту. Всі зміни вступають в силу негайно після їх публікації на сайті інтернет-магазину.

.4. Продавець зобов’язаний:

5.4.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі виконання всіх зобов’язань перед Покупцем відповідно до умов цього Договору.

5.4.2. Нести повну відповідальність перед Покупцем за виконання Замовлення до передачі Замовлення Покупцю.

.4.3. Передати Покупцю Товар в певному місці, в який визначається Замовленням кількості та асортименті. Рухаючись Товар має відповідну комплектність, належну якість і вільний від претензій третіх осіб.

.4.4. Довести до відома Покупця необхідну і достовірну інформацію про товар.

.4.5. Повідомляти Покупця про неможливість виконання зобов’язань перед ним, в разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

.4.6. Не розголошувати інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством або недотримання Покупцем цього Договору.

5.5. Продавець не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача в суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дії або бездіяльності третіх осіб.

.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії обставин непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні лиха, обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії і т. П.), Заборонні заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

 • . Порядок оформлення Замовлення.

.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення в Інтернет-магазині.

 • . Вартість і порядок оплати Замовлення.

7.1. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися в залежності від кон’юнктури ринку, що відбивається на цінах в інтернет-магазині.

7.2. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та скоїв у встановленому цим договором порядку оплату Товару (послуг).

.3. Повна вартість Замовлення складається з вартості Товару та вартості доставки.

7.4. Для Замовлень в межах України доставка здійснюється за тарифами компанії-перевізника. Покупець оплачує Товар – післяплатою, при отриманні його на складі компанії перевізника.

.5. Продавець не має можливості пропустити на територію складу сторонніх осіб, для передачі товару. З цього доставка по місту Харкову здійснюється безкоштовно. При цьому оплата Замовлення здійснюється в місці отримання.

 • . Доставка товару.

.1. Покупець отримує Товар допомогою доставки компанії-перевізника, або отримує його особисто при доставці кур’єром інтернет-магазину www.modakilim.com.ua

.2. При доставці Товарів, виконуваної компаніями-перевізниками на умовах співпраці з Інтернет-магазином, Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цих компаній і умовами  www.modakilim.com.ua

.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару Покупець підтверджує власної розписом у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і оплаченим Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару та в належному стані і якості.

.4. Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем компанії-перевізнику самостійно, при отриманні Товару. Точна вартість доставки визначається Компанією-перевізником і озвучується документом компанії-перевізника при доставці товару Покупцеві.

.4.1 На касі шляхом грошового переказу на карту інтернет-магазину www.modakilim.com.ua , доставку оплачує продавець.

8.5. Вартість доставки включає в себе тариф за перевезення згідно поточного прайсу компанії-перевізника, страхування і вартість зворотної доставки підписаної Покупцем видаткової накладної. Співробітники інтернет-магазину, на прохання Покупця можуть називати Покупцеві орієнтовну вартість доставки виключно в ознайомлювальних цілях.

.6. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеного Покупцем в заявці або відмови Покупця через відрізняється від зазначеної п.8.7. від отримання товару при доставці кур’єром Компанії-перевізника, товар повертається на склад Продавця. Отримання Покупцем наступних Замовлень можливо тільки після повної оплати відмов від отримання Товару, за винятком відмов потрапляють під дію п.8.7.

.7. У разі пошкодження або псування товару під час доставки Компанією-перевізником. Все що виникли в процесі оплати та отримання Товару питання Покупець може з’ясувати за реквізитами в розділі Контакти.

.8. Термін доставки Товару складається з терміну обробки Замовлення і терміну доставки.

.8.1. Термін обробки Замовлення – до двох робочих днів.

8.8.2 . Термін доставки Товару становить 1-5 днів в залежності від компанії-перевізника і місця розташування Покупця.

 • 9. Порядок повернення Т оваріо

.1. Покупець має право відмовитися від отриманого Товару належної якості відповідно до порядку і правилами передбаченими цією Конвенцією, чинним законодавством.

9.2. При отриманні Т оваріо неналежної якості, Покупець має право вимагати заміни неякісного Товару на якісний. Продавець задовольняє вимогу Покупця протягом 2 робочих днів (без урахування доставки) з дати пред’явлення Покупцем письмової претензії.

 • 0. Термін дії цього Договору.

10 .1. Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти і діє до виконання всіх його умов обома Сторонами.

10.2. Термін дії цієї оферти встановлюється з 1 листопада 2015р. по 31 грудня 2020р.

10 .3. Відкликання оферти може бути здійснений Продавцем в будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов’язань по вже укладеним Договором.

 • 11 . Відмова від гарантійних зобов’язань.

11 .1. Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві.

11.2. Поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

11 .3. Матеріали та інформація на сайті Інтернет-магазину надаються «як є» без будь-яких гарантій. Кольори і відтінки можуть відрізнятися від реальних внаслідок особливостей налаштувань монітора. Інтернет-магазин не гарантує точності і повноти інформації, розміщених на сайті. Інтернет-магазин в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та інформацію, що надаються на сайті, а також у згадані в ньому товари. У разі неактуальність інформації на сайті, Інтернет-магазин не зобов’язується оновлювати її. Інтернет-магазин ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки, що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання Інтернет-магазину.

 • 2. Інші умови.

12.1. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про що проходять акції та розпродажі, маркетингових програмах і т.д. засобами комунікації, такими як електронна пошта, мобільна і стільниковий зв’язок, в тому числі за контактною інформацією зазначеної Покупцем в його профілі на сайті. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець може звернутися до Адміністрації ресурсу, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів і надіславши його на електронну адресу, з якого було відправлено рекламний лист 

2.2. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, Сторони регулюють свої відносини відповідно до чинного законодавства.

Договір складений на підставі публічного договору оферти, взятого з сайту   Setadecor